Gweithgareddau Corfforaethol

Er mwyn cynorthwyo sefydliadau i ddatblygu eu hunain mae Mentro Môr A Mynydd.com yn cynnig hyfforddiant awyr agored. Cynnigir cymysgedd o weithgareddau antur a sialensau tîm er mwyn atgyfnerthu’r canlynol o fewn eich sefydliad.

  • Datblygiad Rheolaethol
  • Cydlyniad Tim
  • Sgiliau cyfathrebu
  • Sgiliau Datrys Problemau

Gan ddefnyddio technegau wedi eu profi a hyrwyddwyr cymwysiedig, rydym yn cynnig agwedd brwdfrydig er mwyn sicrhau bod eich hyfforddiant  i ffwrdd o amgylchedd y swyddfa a‘r ystafell cynhadledd.  Mae gan bob un o’n hyrwyddwyr wybodaeth dibendraw a phrofiad, gan ein bod wedi bod yn cynnig y math hwn o hyfforddiant i sefydliadau ers blynyddoedd. Drwy ein hyfforddiant deinamig bydd eich staff yn cael eu  hysbrydoli i ddarganfod ffyrdd newydd a chyffrous o weithio. Yn ganlyniad i hyn bydd hyn yn gwella effeithiolrwydd eich sefydliad.

Verified by MonsterInsights