Am Mentro Môr A Mynydd

Yr ydym yn gwmni sefydlog sydd wedi bod yn cynnig gweithgareddau awyr agored a datblygiad tîm I unigolion a grwpiau ers 2005.

Mae’r cwmni yn cael ei redeg gan ei berchenogion a chyfarwyddwyr, sef Dilwyn Sanderson-Jones & Richard Phillip Williams.

 

Dilwyn Sanderson-Jones GCGI

Treiliodd Dilwyn dros 20 mlynedd yn y Llu awyr Brenhinol, ac 9 mlynedd ddiwethaf o’r amser yna yn Wasanaeth Achub Mynyddoedd y Llu Awyr. Yn ei amser yn y Llu Arfog, fe arweiniodd amryw o alldeithiau yn Brydain Fawr a thramor, yn cynnwys Yr Alpau a Kilimanjaro yn Tansania. Gaeth ei enni a’I ddwys yng Ngogledd Cymru a’I iaith cyntaf yw Cymraeg. Mae yn hyfforddwr mewn ceufad a chanw, ac yn dal cymwysterau cynadleathol mewn mynydda gaeaf, mynydda haf ag SPA. Mae hefyd yn dal amryw o gymwysterau eraill a gaeth yn ei amser yn y Llu Arfog.

 

Richard Phillip Williams

Mae Richard yn fynyddwr profiadol iawn, gyda dros 20 mlynedd o brofiad drwy Gwasanaeth Achub Mynyddoedd Y Llu Awyr brenhinol. Yn wreiddiol o Gonwy, mae’n awry n byw ym mhentref Y Fali ar Ynys Môn. Mae yn dal cymwysterau cenedlaethol yn cynnwys Arweinwr Mynydd (Haf), SPA a SRT Uned 1.

Page in widget::No Page id set.
Verified by MonsterInsights