Cerdded Ceunant

Meddyliwch y teimlad o sglefrio lawr rampiau gwlyb i byllau dŵr neu hedfan lawr lein zip sydd yn ymyl rhaeadr ddramatig. Yna cerdded ceunant yw y peth i chi. Mae’r sesiynau yn cael eu rhedeg gan arweinwyr profiadol ac mae’r offer diogelwch i gyd ar gael, ac yn gynwysiedig yn y pris. Mae’r sesiynau adrenalin hyn yn para am tua 2 – 3 awr, yn ddibynnol ar lefel y dŵr a phrofiad y rhai sydd yn cymryd rhan. Gyda o leiaf 4 yn y grŵp, y pris yw £40 y person.

Page in widget::No Page id set.
Verified by MonsterInsights